MSTR-Ärrvävnadsbehandling

Alla ärr orsakar inte problem men många ärr kan göra det. Ärret kan se fint och läkt ut på ytan men skapa problem på andra ställen i kroppen som man inte kopplar samman med ärret.
Ärret kan påverka både bindväv, Fascia, muskler, nervsystemet, cirkulationen och energiflödet i kroppen. Symtom kan vara muskelsvaghet, minskad känsel, smärta, stickningar, domningar, begränsad rörlighet mm.

Behandlingen påverkar både utseende och det funktionella genom att:

 • Öka rörligheten
 • Förbättra cirkulationen, lymf och energiflödet
 • Minska ärrets synlighet. Det blir slätare, mer elastiskt, ljusare och mindre synligt.
 • Minska muskelkramper
 • Minska emotionella och psykiska besvär som orsakats av ärret


Ärrvävnadsbehandlingen kan göras på både nya och äldre ärr. Antal behandlingar varierar beroende på storlek mm. Vanligtvis behövs 1-5 behandlingar med varaktigt resultat. Så länge man får ett resultat så kan man fortsätta med att behandla om det finns mkt ärrvävnad. Behandlingen är smärtfri.

Ärret ska vara fullt läkt och ha passerat minst 8 veckor sedan operationen/ skadan. Vid första besöket går vi igenom och fyller i en ärrvävnadsjournal tillsammans.

OBS! Ärr vid ex inopererad pacemaker eller andra infarter och portar i kroppen, nät vid brockoperationer eller liknande behandlas inte då det finns risk att dessa rubbas från sitt fäste.

 • MSTR- Ärrvävnadsbehandling Första besöket inkl konsultation
  50 minuter 850kr
 • MSTR-Ärrvävnadsbehandling Uppföljning
  30 minuter 650kr
 • MSTR-Ärrvävnadsbehandling i samband med annan massage/ lymf behandling
  (Kan endast bokas efter överenskommelse med mig)
  30 minuter 500kr